TRV:00799

ID TRV:00799
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg g
Kravtype
Kravtekst a) Kontakttråd: Kontakttråden skal ha en nominell innspenningskraft på 7,06 kN.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon