TRV:00804

ID TRV:00804
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg g
Kravtype
Kravtekst c) Strømføringsevne: Nominell strømføringsevne i kontaktledningen (kontakttråd og bæreline) er 600 A.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon