TRV:00813

ID TRV:00813
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg i
Kravtype
Kravtekst a) Kontakttråd: Det skal brukes kontakttråd av type EN 50149 - AC-100 - CuAg0,1.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon