TRV:00814

ID TRV:00814
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg i
Kravtype
Kravtekst b) Spennlengde: Spennlengden skal være mellom 24 og 60 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon