TRV:00815

ID TRV:00815
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg i
Kravtype
Kravtekst c) Deltaledning: Deltaledningen skal være i syrefast stål Ø8 mm 7x19x0,3 og i henhold til AISI 316.
  1. Utførelse: Deltaledningen skal ha en lengde på 14 m, dvs. 7 m mellom mast og innfesting i kontakttråden.
  2. Utførelse: Systemhøyden for deltaledningen skal være 0,8 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon