TRV:00816

ID TRV:00816
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg i
Kravtype
Kravtekst d) Hengetråd: Hengetråden skal være type DIN 43138 - BzII - 10 ✕ 49.
  1. Utførelse: Hengetråden skal være 350 mm lang.
  2. Utførelse: Hengetråden skal festes mellom deltaledningen og kontakttråden 3,5 m fra utliggeren.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon