TRV:00817

ID TRV:00817
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg i
Kravtype
Kravtekst e) Innspenningskraft kontakttråd: Kontakttråden skal ha en nominell innspenningskraft på 13 kN.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon