TRV:00818

ID TRV:00818
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg i
Kravtype
Kravtekst f) Innspenningskraft for deltaledning: Deltaledningen skal strammes slik at kontakttrådens nedheng ved alle opphengspunkter blir som forutsatt. Uten bruk av nedheng ved opphengspunktene er beregnet innspenningskraft 13,6 kN.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon