TRV:00819

ID TRV:00819
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg i
Kravtype
Kravtekst g) Hastighet: Maksimal hastighet skal være 60 km/h.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon