TRV:00820

ID TRV:00820
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg i
Kravtype
Kravtekst h) Elastisitet: Beregnet maksimal elastisitet ved 60 m spennlengde er 1,2 mm/N.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon