TRV:00821

ID TRV:00821
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg i
Kravtype
Kravtekst i) Nedheng: Beregnet nedheng for kontakttråden midt i spennet ved 60 m spennlengde er 133 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon