TRV:00822

ID TRV:00822
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg j
Kravtype
Kravtekst a) Utforming av strømskinne: Det skal brukes et strømskinnesystem som oppfyller krav i TSI ENE, TSI SRT og EN 50119.
  1. Utførelse: Leverandørens "Declaration of conformity" med TSI ENE og TSI SRT skal ligge til grunn.
  2. Utførelse: Leverandøren skal ha utformet og verifisert strømskinnesystemet i henhold til EN 50119.
  3. Utførelse: Ved prosjektering og bygging skal leverandørens anvisninger følges
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon