TRV:00823

ID TRV:00823
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg j
Kravtype
Kravtekst b) Referanseanlegg: Ved valg av strømskinnesystem for en strekning skal det vises til et referanseanlegg for systemet, som har tilsvarende togtrafikk og hastighet.
  1. Begrunnelse: Bane NOR sine strekninger skal ikke fungere som teststrekninger for nye strømskinnesystemer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon