TRV:00865

ID TRV:00865
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Rensken skal utføres slik at det ikke på noe sted ligger igjen mer masse enn 50 mm tykkelse over fast fjell.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon