TRV:00911

ID TRV:00911
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Faste fjellknøler høyere enn 0,2 m over prosjektert bunnivå bør ikke tolereres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon