TRV:00950

ID TRV:00950
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Strømdimensjonering: Lederne skal dimensjoneres for påregnelig strømbelastning.
  1. Utførelse: Forbigangsledere, mateledere og returledere skal dimensjoneres slik at de ikke begrenser strømføringsevnen til den elektriske utformingen på strekningen.
  2. Utførelse: Forsterkningsledere og AT-ledere skal dimensjoneres i henhold til strekningens elektriske utforming, slik at alle anleggets ledere blir belastet innenfor grenseverdiene som gjelder for hver leder og slik at anleggets impedans blir tilstrekkelig lav.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelt