TRV:00951

ID TRV:00951
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Forbigangsleder: For elektriske utforminger der strømmen overføres i kontaktledningen (kontakttråd/bæreline/forsterkningsleder) skal det brukes forbigangsleder på stasjoner.
  1. Unntak: På store stasjoner med mange elektrifiserte spor kan forbigangsleder utelates da kontaktledningsanlegget vil sørge for forbikobling i de fleste situasjoner.
  2. Utførelse: Ved 🔗 Elutforming-F vil etablering av forbigangslerer på enkeltsporede strekninger i praksis si 🔗 Elutforming-E over stasjonen.
  3. Unntak: Ved stasjoner på dobbeltsporede strekninger vil kontaktledningsanlegget i nabospor sørge for forbikobling og være tilstrekkelig i de fleste situasjoner uansett elutforming.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sørge for at banestrømforsyningen ikke brytes unødvendig for arbeider på eller nær ved kontaktledningsanlegget på stasjoner som krever frakopling.
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Andre elektriske ledere#Generelt