TRV:00954

ID TRV:00954
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Ledertype: Normalt valg av ledertype skal være aluminium (AL1) i henhold til EN 50182:2001.
  1. Unntak: Andre ledertyper kan brukes ved særlig behov, for eksempel ved lange spennlengder eller ved strenge krav til pilhøyde.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for at riktig ledertype velges til luftledninger, i henhold til EN 50182:2001
Relatert krav
Opprettet 2020/07/08
Referanse EN 50182:2001
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Andre elektriske ledere#Luftledning