TRV:00954

ID TRV:00954
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Ledertype: Normalt valg av ledertype skal være aluminium (AL1) i henhold til EN 50182:2001.
  1. Unntak: Andre ledertyper kan brukes ved særlig behov, for eksempel ved lange spennlengder eller ved strenge krav til pilhøyde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Luftledning