TRV:00955

ID TRV:00955
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Liner i aluminium: Luftledninger i aluminium med og uten stålkjerne skal betegnes og oppfylle krav som angitt i EN 50182:2001.
  1. Utførelse: Tilleggsbetegnelse som angir antall kordeller i linen skal brukes ved behov.
  2. Utførelse: Tilleggsbetegnelse som angir at linen er utført med isolasjon skal brukes ved behov.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Luftledning