TRV:00956

ID TRV:00956
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Montasje: Langsgående ledninger monteres normalt på kontaktledningsmaster og i åk, men kan også ha annen montasje. Aktuelle løsninger er:
  • Innfesting i konstruksjoner rundt jernbanen (for eksempel fjellsider/skjæringer, tunnelhvelv, overgangsbruer)
  • Fellesføring med kraftledninger
  • Egen masterekke
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at langsgående kontaktledning blir montert på riktig måte.
Relatert krav
Opprettet 2020/07/08
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Andre_elektriske_ledere#Luftledning