TRV:00957

ID TRV:00957
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Innfesting og avspenning: Ledninger skal festes i isolatorer og avspennes slik at krav til ledningsføring oppfylles og uten at det oppstår risiko for lederbrudd ved laveste omgivelsestemperatur.
  1. Unntak: Ved tvangspunkter med spesielle krav til ledningsføring kan alternative innfestings- og avspenningsmetoder velges. Aktuelle løsninger er stive strømskinner, eller fjær- eller loddavspenning.
  2. Unntak: Der det brukes returledning uten sugetransformatorer er det ikke krav om å isolere returlederen elektrisk fra mastene.
  3. Unntak: Der det brukes returledning sammen med sugetransformatorer kan det benyttes isolert aluminiumsleder som alternativ til isolator.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Luftledninger