TRV:00958

ID TRV:00958
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Framføring over beferdede områder: Der ledninger føres over lasteområder, lastespor, plattformer og planoverganger skal ledningen utføres slik at risiko for personer på bakken minimeres.
  1. Utførelse: Det skal benyttes forsterket oppheng for å minimere sannsynlighet for nedfalt ledning, som beskrevet i veiledning til FEF § 6-4.
  2. Utførelse: Minste avstand til bakken skal være slik at ledningen ikke medfører fare ved normal aktivitet på bakken.
  3. Vurdering: Det skal vurderes om det finnes alternativer til å føre ledninger over de aktuelle områdene.
  4. Vurdering: Valg av framføring over de aktuelle områdene skal begrunnes i en risikovurdering og teknisk/økonomisk vurdering.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for at risiko for personer på bakken minimeres
Relatert krav
Opprettet 2020/07/08
Referanse FEF § 6-4
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Andre elektriske ledere#Luftledning