TRV:00959

ID TRV:00959
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Framføring i tunneler: I tunneler kan ledere plasseres som angitt i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for sikker plassering av ledere i tunnel
Relatert krav
Opprettet 2020/07/08
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering_og_Bygging/Andre_elektriske_ledere#Luftledning