TRV:00960

ID TRV:00960
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Kabeltype: Høyspenningskabler for kontaktledningsspenning (Un = 15 kV) skal produseres i samsvar med HD 620 S2 eller IEC 60502-2.
  1. Utførelse: Isolasjonsnivå for kabler og tilhørende skjøter og termineringer skal minst være U0/U (Um) = 18/30 (36) kV, og systemkategori A, se 🔗 Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse.
  2. Unntak: Større isolasjonsnivå kan benyttes for å oppnå tilstrekkelig lynbeskyttelse av korte kabler, inkludert skjøter og termineringer, uten bruk av overspenningsavleder.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for riktig isolasjonsnivå på høyspentkabler i kontaktledningsanlegg
Relatert krav
Opprettet 2020/07/08
Referanse NEK IEC 60502-2

NEK HD 620 S2

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Andre elektriske ledere#Kabel