TRV:00962

ID TRV:00962
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Strømførende leder: Strømførende leder i kabelen skal være rent aluminium i samsvar med EN 60228.
  1. Begrunnelse: Aluminium har normalt lavere kostnad enn alternativene.
  2. Unntak: Ved behov for større strømføringsevne, lavere impedans og/eller mindre bøyeradius enn det som oppnås ved bruk av aluminiumsleder kan det velges strømførende leder i kobber.
  3. Unntak: Ved behov for større bruddstyrke i kabelen kan det velges strømførende leder i legert aluminium.
  4. Dokumentasjon: Ved bruk av andre ledermaterialer enn rent aluminium skal begrunnelsen for dette dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kabel