TRV:00963

ID TRV:00963
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Luftspenn: Bruk av kabel i luftspenn kan vurderes. Aktuelle metoder er:
  • Hengekabel med tilstrekkelig bruddstyrke for aktuell spennlengde
  • Kabel som bæres av en bæreline (normalt stål, isolerende bæreline er og tillatt)
    • Bærelina skal utjevnes til returkretsen minst i hver ende (kan også utjevnes underveis, for eksempel ved innfesting i kl-mast kan fast utjevning til masta være hensiktsmessig).
    • Bærelina vil føre en del av returstrømmen.
    • Utjevning av kabelskjermen til bærelina i begge ender bør vurderes, men strømbelastning og ekstra varmetap i kabelen må kontrolleres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at dersom høyspentkabel fremføres som luftledning, så skal fremføringen utføres etter de beskrevne metodene.
Relatert krav
Opprettet 2020/07/08
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Andre elektriske ledere#Kabel