TRV:00964

ID TRV:00964
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Termisk dimensjonering: Kabeltype og forlegning skal velges slik at tillatt maksimal ledertemperatur ikke overskrides ved påregnelige strømbelastninger og omgivelsestemperaturer.
  1. Utførelse: Strømføringsevne for kabler skal beregnes ved hjelp av metodikk i relevante standarder (EN 60287 og IEC 60853).
  2. Unntak: Belastningstabeller (se '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"') og korreksjonsfaktorer i henhold til NEN 62.75 (se '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"') kan benyttes som forenklet metode der det brukes tilstrekkelig store marginer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kabel