TRV:00964

ID TRV:00964
Bok 540
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Termisk dimensjonering: Kabeltype og forlegning skal velges slik at tillatt maksimal ledertemperatur ikke overskrides ved påregnelige strømbelastninger og omgivelsestemperaturer.
  1. Utførelse: Strømføringsevne for kabler skal beregnes ved hjelp av metodikk i relevante standarder (EN 60287 og IEC 60853).
  2. Unntak: Belastningstabeller (se '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"') og korreksjonsfaktorer i henhold til NEN 62.75 (se '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"') kan benyttes som forenklet metode der det brukes tilstrekkelig store marginer.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Forhindre at tillatt maksimal ledertemperatur overskrides i kabler
Relatert krav
Opprettet 2020/07/08
Referanse NEK IEC 60853-1:1985, NEK IEC 60853-2:1989, NEK IEC 60853-3:2002, IEC 60287:2024 SER
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Andre elektriske ledere#Kabel