TRV:00969

ID TRV:00969
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Reservekapasitet: Det skal gjøres en teknisk-økonomisk vurdering av hvorvidt nye konstruksjoner skal dimensjoneres med reservekapasitet.
  1. Utførelse: Vurderingen skal ta hensyn til kostnader for å etablere økt kapasitet, forventning om framtidig behov for økt kapasitet, og hvorvidt det vil være mulig å etablere eventuelle framtidige ledere på andre måter enn ved å henge dem opp i mastene.
  2. Dokumentasjon: Det skal redegjøres for hvor stor reservekapasitet som legges til grunn.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon