TRV:00981

ID TRV:00981
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav, Intensjonskrav
Kravtekst l) Større stasjonsområder: På større stasjonsområder skal det arrangeres mastegater for å begrense åkenes lengde. Åkenes lengde skal ses i sammenheng med stasjonens arbeidsområder slik at arbeidsområdene kan adskilles både elektrisk og mekanisk.
Mekanisk adskillelse vil si å skille master i mastegater fysisk ved avstand for å minimere omfanget av mekanisk svikt. Dvs. ikke benytte felles master for flere åk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Mastetype og dimensjonering