TRV:00982

ID TRV:00982
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav, Intensjonskrav
Kravtekst m) Dobbeltsporede tunneler: I dobbeltsporede tunneler skal mastene være forskjøvet i tunnelens lengderetning med tilstrekkelig stor avstand slik at det kan jobbes på mast for ett spor med spenningsførende kontaktledning på det andre sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Mastetype og dimensjonering