TRV:00983

ID TRV:00983
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Bardunering: Bardunering skal benyttes ved avspenninger.
 1. Utførelse: Utførelse kan være som vist i EH-707162-000.
 2. Utførelse: I eksisterende anlegg kan barduner være som vist i EH-702147-000.
 3. Utførelse: Vinkelen α mellom bardun og mast som vist i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"' skal være mellom 40° og 50°.
 4. Utførelse: Barduner skal forspennes slik at de utbalanserer den lederen de avspenner, se '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"'.
  1. Utførelse: Når barduner monteres før montasje av avspent leder skal bardunen strammes opp med en kraft på ≈2 kN.
  2. Utførelse: Når montasje av avspent leder foretas skal bardunen etterstrammes med forspenningskraft angitt i '"`UNIQ--xr-00000002-QINU`"'.
 5. Utførelse: Bardunen skal utformes med mulighet for å etterstrammes på bakken.
 6. Unntak: Strever 🔗EH-800242-000 kan brukes der det ikke er mulig å bruke bardun.
 7. Verifisering: Verifiseringen av master med bardun skal utføres med verdier som forutsetter at barduner er forspent med riktig kraft slik at disse utbalansere lederen den avspenner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon