TRV:00984

ID TRV:00984
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Avspenning i åkmast: Avspenning av ledere i åkmaster som bærer mer enn fire kontaktledninger bør unngås.
  1. Unntak: Avspenninger i åkmaster kan tillates dersom dette ikke er til å unngå eller fordyrer anlegget vesentilg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon