TRV:00985

ID TRV:00985
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Nummerering av master: Hver kontaktledningsmast skal ha et mastenummer som er unikt for den enkelte banestrekningen.
  1. Utførelse: Ved master skal nummereres på formen XXX-YY, der XXX er aktuell hel strekningskilometer og YY er et løpenummer for den aktuelle strekningskilometeren.
    1. Unntak (til 1): Ved oppgradering og fornyelse på eksisterende strekninger kan master som alternativ nummereres etter nummeringsmetoden og nummerserien som finnes på strekningen for øvrig.
  2. Utførelse: Mastene merkes med skilt angitt i Teknisk regelverk, Skilt.
  3. Utførelse: For enkeltsporet bane skal løpenumre nummereres i stigende kilometer.
  4. Utførelse: For dobbeltsporet bane skal det benyttes oddetallsnummer for høyre spor og partallsnummer for venstre spor (sett i stigende kilometer).
  5. Utførelse: Ved flere enn to parallelle spor skal mastene nummereres løpende. Ved flere master på samme strekningskilometer skal disse nummereres fra venstre mot høyre.
  6. Utførelse: Hengemaster i åk skal nummereres med mastenummeret til åkmasten på åkets venstre side, og i tillegg legges det til et løpenummer fra venstre mot høyre.
  7. Utførelse: Hengemaster i tunnel skal nummereres som andre master.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon