TRV:00986

ID TRV:00986
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Maste- og utliggertabeller: Maste- og utliggertabeller skal dokumenteres ved hjelp av programvaren Candrop.
  1. Dokumentasjon: Krav til hva som skal overføres til banedata finnes i 🔗 Vedlegg: Data som overføres til Banedata
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon