TRV:00987

ID TRV:00987
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Bruk: Åk brukes for å bære kontaktledningen og eventuelle 🔗 andre elektriske ledere for flere spor.
  1. Utførelse: Der det er dårlige grunnforhold bør det nyttes åk for kurveradier under 800 m for dobbeltspor.
  2. Utførelse: Ved behandling av åkene skal disse ikke deformeres.
  3. Utførelse: Det skal benyttes doble fester mot hengemastene.
  4. Utførelse: Ved montasje av skilter, utjevning(er) til returkrets etc. skal ikke galvanisering av åk ødelegges.
  5. Utførelse: Ved montering av lamper, skilt og andre komponenter som ikke er del av kontaktledningsanlegget skal det gjennomføres styrkeberegning for å verifisere at åket har tilstrekkelig kapasitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon