TRV:00989

ID TRV:00989
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Transport: Transportskader på åk skal ikke forekomme.
  1. Utførelse: Åkene skal etterses og mekaniske skader utbedres, eller deler av åkene må vrakes.
  2. Utførelse: Ved innkjøp av åk er det spesielt viktig med god og detaljert mottakskontroll.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon