TRV:00990

ID TRV:00990
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Fundamenttyper: Fundamenttyper angitt i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"' skal legges til grunn ved dimensjonering og valg av løsning.
  1. Utførelse: Fundamenter skal dimensjoneres for moment (M), skjærkraft (V) og normalkraft (N) som overføres fra mast,bardun eller strever til fundament i toppen av fundamentet.
  2. Utførelse: Disse fundamenttypene er tilgjengelig i Bane NOR sitt dimensjoneringsverktøy «Fundamast».
  3. Verifikasjon: Dimensjonering av fundamenter kan verifiseres ved hjelp av Bane NORs programvare «Fundamast».
  4. Vurdering: Det bør vurderes å overdimensjonere fundamentene slik at de har mekanisk styrke i reserve for eventuelle senere tilleggsbelastninger.
  5. Utførelse: Andre fundamenttyper kan benyttes ved behov. Det skal da dokumenteres tilstrekkelig dimensjonering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon