TRV:00991

ID TRV:00991
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Fundamenter: Der det er behov for andre fundamenttyper skal disse utformes og dimensjoneres i samsvar med EN 50119:2009 paragraf 6.5.
  1. Utførelse: Fundamenter skal dimensjoneres for moment (M), skjærkraft (V) og normalkraft (N) som overføres fra mast,bardun eller strever til fundament i toppen av fundamentet.
  2. Utførelse: Fundamentene skal ha et boltemønster lik de fundamenttypene angitt i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'. (191 x 374 mm)
  3. Verifikasjon: Det skal da dokumenteres tilstrekkelig dimensjonering.
  4. Vurdering: Det bør vurderes å overdimensjonere fundamentene slik at de har mekanisk styrke i reserve for eventuelle senere tilleggsbelastninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon