TRV:00992

ID TRV:00992
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Grunnprøver: Dersom grunnforholdene er ukjent skal det foretas en vurdering over standfasthet og om nødvendige grunnboringer.
  1. Utførelse: Det er særlig bløt grunn som bringer problemer. Stabiliseringstiltak skal vurderes.
  2. Utførelse: Om nødvendig skal det pæles til fast grunn og fundamentet omstøpes pælen til telefritt dyp.
  3. Vurdering: De forskjellige metoder for stabilisering og utnyttelse av grunn skal forelegges byggherren til vurdering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon