TRV:00993

ID TRV:00993
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Fundamenttegninger: Tegninger av fundamenter skal inneholde nødvendige byggetoleranser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon