TRV:00994

ID TRV:00994
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Toleranser ved etablering: Vinkel mellom fundament for enkeltmast og det spor det betjener skal være 90° ± 5°.
  1. Utførelse: Fundamenter for åk skal etableres parvis, vinkelrett på hverandre, i åkets lengderetning med en toleranse på ± 2°.
  2. Unntak: Åk kan skråstilles over spor dersom andre konstruksjoner krever dette.
  3. Utførelse: Avstand fra spor til senter fundament kan variere med ± 50 mm.
  4. Utførelse: Lengderetningen kan variere med ± 100 mm.
  5. Utførelse: Fundamentet skal settes i lodd i alle retninger med en toleranse på 1,5°.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon