TRV:00995

ID TRV:00995
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Korrosjon: Fundamentbolter skal ikke reagere kjemisk med betongen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon