TRV:00996

ID TRV:00996
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Oppraging: Oppraging av fundament skal ikke overstige 700 mm.
  1. Utførelse: Topp fundament skal være i SOK ± 50 mm hvor terreng gjør dette mulig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon