TRV:00998

ID TRV:00998
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Elektriske krav: Armering og ledende deler i fundamentet skal være sammenkoplet slik at fundamentet fungerer som en jordelektrode.
  1. Utførelse: All armering skal ha betongoverdekning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon