TRV:01002

ID TRV:01002
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg b
Kravtype
Kravtekst b) Mastehullets lysåpning: Mastehullets lysåpning skal være stor nok når disse graves ut.
  1. Utførelse: Mastehullets lysåpning skal oppe være ≈ 0,80 × 0,80 m.
  2. Utførelse: Mastehullets lysåpning skal nede være ≈ 0,60 × 0,60 m.
  3. Unntak: Mastehullene kan etableres ved hjelp av kummringer av betong med Ø 0,60 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon