TRV:01003

ID TRV:01003
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg b
Kravtype
Kravtekst c) Dårlig grunnforhold: Er grunnen så dårlig at masten trykkes ned, skal det i bunnen av hullet plasseres en større flat stein eller annet egnet underlag.
  1. Unntak: Ellers kan det i bunnen benyttes små stein som pakkes godt sammen i 0,10 til 0,20 m høyde.
  2. Utførelse: I bløt myr skal hullet spuntes og bunnen dekkes av planker.
  3. Utførelse: Mastene skal låses med minst to låser.
  4. Utførelse: Det skal benyttes egnet skorestein, og masten drives fast med kilestein.
  5. Utførelse: Alle mellomrom mellom steinene skal fylles godt med ikke telehivende masser
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon