TRV:01004

ID TRV:01004
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg b
Kravtype
Kravtekst a) Master i jord og steinfylling: For master i jord og steinfylling kan det isteden for skorestein benyttes rørfundamenter for fastsetting av lasten.
  1. Utførelse: Rørfundamenter skal være i henhold til tegn. 🔗EH-705128-000, er 1,0 m lange og har en innvendig diameter på 0,60 m.
  2. Utførelse: Vanligvis kan det benyttes to rør oppå hverandre som nedsettes i hull ca. 0,90 × 0,75 m.
  3. Utførelse: Rørene skal fastsettes ved å stampe telefri masse utvendig.
  4. Utførelse: Rundt masten inne i røret skal det stampes med pukk eller kult.
  5. Utførelse: Mastens stilling skal være som nevnt foran.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon