TRV:01005

ID TRV:01005
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg b
Kravtype
Kravtekst a) Nedgravingsdybde i fjell: Nedgravingsdybde for tremaster i fjell skal utføres i samsvar med tegning 🔗EH-701770-000, utførelse II
  1. Utførelse: Når tremasta ikke kurvebarduneres skal hullet være 1,5 m dypt.
  2. Utførelse: Når tremasta kurvebarduneres skal hullet være 1,3 m dypt.
  3. Utførelse: Når tremasta fix- eller avspenningsbarduneres skal hullet være 1,5 m dypt.
  4. Utførelse: Når tremasta skal ha sugetransformator skal hullet være 1,7 m dypt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon