TRV:01006

ID TRV:01006
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg b
Kravtype
Kravtekst a) Montasje på fjell: Ved montasje av tremaster på fjell skal dette utføres i samsvar med tegning 🔗EH-701770-000, utførelse III
  1. Utførelse: Skal brukes også om fjellet er dekket av et mindre jordlag.
  2. Utførelse: På fast, godt fjell skal det benyttes mastefester etter tegn. 🔗EH-701773-000, utførelse I.
  3. Utførelse: Stagene skal fordeles mest mulig rundt masten.
  4. Unntak: Når stagene ikke kan settes slik at det oppnås lik fordeling av kreftene, må det brukes en annen avstivning.
  5. Utførelse: Før stag og fotbolter inndrives i boltehullet, skal dette fylles med sementvelling (1 del sement og 0,5 deler finharpet sand) eller annen støpemasse.
  6. Utførelse: Stagene skal drives ned helt til bøyningen og samtidig rekke bunnen av hullet.
  7. Utførelse: Hull for bolter skal bores 0,25 m dype.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon