TRV:01007

ID TRV:01007
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg b
Kravtype
Kravtekst a) Montasje på mur: Ved montasje av tremaster på mur skal dette utføres i samsvar med tegning 🔗EH-701770-000, utførelse IV.
  1. Utførelse: Hvor master festes på mur skal det benyttes mastefeste etter tegn. 🔗EH-701772-000, utførelse II.
  2. Utførelse: Mellom øvre klave og mur skal det anbringes en skorestein eller mellomrommet utstøpes med betong.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon